Personuppgifts-
behandling

Varför sparas personuppgifter?

För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla bästa möjliga service till dig samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet.

Vad avses med personuppgifter?

Samtliga uppgifter eller information som kan kopplas till dig, direkt eller indirekt räknas som personuppgifter.

Vad är GDPR?

General Data Protection Regulation (”GDPR”) är en europeisk förordning, som aktualiserades i Sverige genom svensk lagstiftning den 25 maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen.

Vad syftar GDPR till?

GDPR har tagits fram för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett harmoniserat regelverk inom EU.

På vilket sätt använder vi dina personuppgifter?

Genom användandet av dina personuppgifter blir det möjligt för oss att på ett enkelt sätt erbjuda dig våra tjänster samtidigt som vi får möjlighet att sätta oss in i din situation och dina behov, och därmed kan vi erbjuda dig skräddarsydda lösningar.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in olika typer av information om dig beroende på vilken av våra tjänster eller produkter du vill använda dig av. I vissa fall inhämtar vi även information om dig från tredje part, t.ex. kreditupplysningsföretag eller folkbokföringsregistret.

Här följer exempel på information som du vanligtvis lämnar på egen hand till oss:

Personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kontonummer.

Här följer exempel på information som vi vanligtvis samlar in om dig:

Personnummer, namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, inkomst, krediter, betalningshistorik, kredithistorik, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, din geografiska placering.

Vi inhämtar information för att det vanligtvis är en direkt nödvändighet för att kunna ingå ett avtalsförhållande med dig, och för att vi ska kunna uppfylla gällande regelverk.

Hur hanteras mina personuppgifter?

För oss är det mycket viktigt att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas av sekretess och hanteras konfidentiellt enligt gällande regelverk.

För oss är det även mycket viktigt att vara transparenta. Vi vill därför göra dig uppmärksam på vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Vi samlar aldrig in fler uppgifter än vad som behövs för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar.

Om du vill, har du möjlighet att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss. Du är då välkommen att inkomma med en förfrågan, så hjälper vi dig så fort vi kan. Om du skulle upptäcka att vi har felaktiga uppgifter har du möjlighet att få uppgifterna korrigerade. I förekommande fall kan du även begära att få uppgifter flyttade eller raderade.​

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs beroende på typ av tjänst och personuppgift. Tiden som vi sparar dina personuppgifter kan variera, då vi även är skyldiga att följa annan lagstiftning såsom lagen om Penningtvätt och finansiering av terrorism samt Bokföringslagen. Dessa lagar föreskriver att vissa typer av uppgifter måste sparas under en längre tid.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Om du har frågor gällande hur vi arbetar med integritets- och dataskydd är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken ”kontakta oss”.

Du är även välkommen att läs mer i vår dataskyddspolicy. Du finner vår dataskyddpolicy via följande länk:

Öppettider

Kundservice har öppet mellan 09:00-17:00 och du når oss på info@approva.se

Approva AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva Verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.